Neix el Baròmetre del Tercer Sector Social

Cada  primer semestre de l’any, a partir d’ara, analitzarà l’evolució de les entitats socials catalanes. El 30 d’abril acaba el termini per respondre l’enquesta.

Content
Esquerra

La Taula del Tercer Sector ha impulsat el ‘Baròmetre del Tercer Sector Social’, una nova eina àgil i senzilla que a partir d’ara mostrarà, any rere any, l’evolució de les entitats socials catalanes. El Baròmetre es realitzarà el primer semestre de cada any, i cada juny se’n publicaran els resultats. Fins al 30 d’abril totes les entitats estan cridades a respondre l’enquesta, una tasca que es pot fer en 25 minuts.

El Baròmetre del Tercer Sector Social serà un esforç col·lectiu de les 4.000 entitats socials catalanes que pertanyen a les federacions membres de la Taula del Tercer Sector per poder conèixer millor quina és la seva aportació a la societat, el seu abast, i quines són les dificultats i els mitjans que tenen avui per fer-ho.

El Baròmetre vol ser una eina complementària dels ‘anuaris’, que són estudis de més abast i profunditat que s’han dut a terme cada quatre anys i que, per les seves característiques, són més llargs, lents i costosos de realitzar.

El qüestionari del Baròmetre està format per 30 preguntes sobre impacte social, organitzatiu i pressupostari en un àmbit temporal comprès entre els anys 2013 i 2014. Per tal d'agilitzar les resposta a les preguntes, la Taula del Tercer Sector recomana tenir a prop els documents següents:

  •     Memòria de l’últim any de l’entitat
  •     Informes econòmics dels anys 2013 i 2014
  •     Pressupost de l’any 2015
  •     Balanç i dades de tresoreria

La Taula del Tercer Sector garanteix que les respostes seran totalment confidencials i no seran trameses a cap altre organisme extern. Qualsevol anàlisi que se’n derivi es realitzarà a través del tractament agregat de les dades que garantirà l’anonimat de la vostra informació.

Consulta el web del Baròmetre del Tercer Sector Social

Vídeo - 'Si tu respons, el sector creix'

Dreta
Banner

Destacats