Oferta laboral: tècnic/a de suport a l'àrea de comunicació i premsa

La Taula necessita incorporar aquest perfil a l'equip. Es poden enviar els CV i les cartes de presentació fins al 22 de maig de 2024. 

Content
Esquerra

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya necessita incorporar al seu equip una persona per donar suport tècnic a l’àrea de comunicació i premsa i, en especial, per executar l’estratègia digital de la institució i del projecte m4Social.

Aquesta persona haurà d'elaborar, planificar i desplegar l’estratègia digital de la Taula d’acord amb els objectius de la institució, sota la supervisió de la persona responsable de l’àrea de comunicació; gestionar els diferents perfils a les xarxes socials de la institució (Taula, PINCat i m4Social); en col·laboració amb la resta d’àrees i equip de l’entitat, dissenyar i impulsar campanyes digitals; elaborar informes mensuals de seguiment de mètriques web, xarxes socials i d’accions digitals específiques per analitzar els resultats i extreure'n bones pràctiques i suport en la comunicació interna i externa i gestió dels continguts dels webs, entre altres tasques. 

El perfil requerit és grau en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual o altres branques de les ciències de la comunicació i el màrqueting; formació i experiència en estratègia digital, gestió de xarxes socials i analítica web;  preferentment experiència de treball en entitats del tercer sector social; coneixements sobre l’àmbit polític, social i es valoraran especialment tenir coneixements en l'àmbit de les tecnologies de la informació i coneixement; ús avançat d’eines com Hootsuite, Business Manager, Google Analytics, MailChimp, WordPress, Office365, entre altres; i ús avançat d’eines d’edició d’imatge i vídeo com Canva, Photoshop o Premiere, a més de nivell alt de català i castellà i coneixements d'anglès. Cal consultar el document adjuntat i complet amb els requisits.

S'ofereix contracte indefint a jornada completa (38,5 hores/setmana), flexibilitat horària, treball a distància: opcionals, dos dies a la setmana un cop passat el període d’integració a l’equip i a les responsabilitats; retribució: 29.502,95 € i incorporació immediata. La ubicació del lloc de treball és C/Girona, 34 de Barcelona (centre ciutat).

Les persones interessades han de fer arribar un CV actualitzat i una carta de motivació al correu electrònic: taula@tercersector.cat indicant en l’assumpte: PL03-2024_Nom_cognoms. El nom de l'arxiu de CV ha de ser: Nom_cognoms_CV; i el de la carta de motivació: Nom_cognoms_carta_motivació. 

El termini de presentació de currículums finalitza el dia 22 de maig de 2024.