Ofertes laborals: suport tècnic d’igualtat i feminismes i tècnic/a de subvencions

La Taula necessita incorporar aquests dos perfils. Es poden enviar els CV i les cartes de presentació fins a l'11 d'abril de 2023.

Content
Esquerra

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya necessita incorporar al seu equip dos nous perfils professionals: una persona de suport tècnic d'igualtat i feminismes i un tècnic/a de subvencions.

· Suport tècnic d'igualtat i feminismes

Les funcions d'aquest lloc de treball són de suport en la implementació de les polítiques d’igualtat i feminismes tant en les entitats agrupades a la Taula com dins la mateixa Taula, suport en l'organització de sessions de formació en els àmbits d’igualtat de tracte i no discriminació, planificació i realització d'un programa d’activitats arreu de Catalunya i generació d'espais de participació entre les entitats membres, fer difusió de les activitats que realitza la Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació entre les entitats membres de la Taula, cerca i generació de coneixement intern i extern en matèria de polítiques d’igualtat i feminismes, interlocució entre el Departament d’Igualtat i Feminismes i les entitats de la Taula i contribuir al desenvolupament i implementació del Pla d’igualtat de l’entitat. 

El perfil requerit és Grau en Sociologia, Ciències Polítiques o altres branques de les ciències socials, a més de formació especialitzada en l’àmbit de les polítiques d’igualtat, feminismes i/o la no-discriminació i igualtat de tracte i coneixement i experiència demostrable en el tercer sector social, en almenys un dels àmbits vinculats a les polítiques d’igualtat i feminismes, i la no discriminació i igualtat de
tracte i de la legislació en polítiques socials.

S'ofereix contracte indefinit, jornada de 38,5 hores/setmana amb flexibilitat horària; treball a distància, opcionals dos dies a la setmana un cop passat el període d’integració a l’equip i a les responsabilitats, retribució de 28.783,37€ i incorporació a principis de maig del 2023. Les persones interessades poden presentar el seu currículum vitae i una carta de motivació signada a mà al correu electrònic a taula@tercersector.cat fins a l'11 d'abril de 2023. Cal indicar en l’assumpte: PL01-2023_Nom_cognoms.

· Tècnic/a de subvencions

La persona dependrà del responsable de gestió interna amb qui s’haurà de coordinar en el seu encàrrec. 

Les funcions d'aquest lloc de treball són: justificar pressupostos de projectes i accions específiques finançades via subvencions públiques; preparar la part econòmica dels comptes justificatius dels ajuts i distribuir la despesa entre els diferents projectes d'acord amb el pressupost i amb el quadre de cofinançadors; vetllar per superar els processos de revisió del comptes justificatius per part dels auditors externs; integrar la justificació tècnica del projectes en una memòria per justificar les accions realitzades; presentar la justificació de les subvencions en temps i forma a les Administracions i entitats finançadores; vetllar per mantenir un control adequat enfocat a obtenir la màxima transparència, la rendició de comptes als donants i la seguretat jurídica de la justificació econòmica dels fons obtinguts i fer seguiment de les principals convocatòries de subvencions que afecten el tercer sector social.

El perfil requerit és titulació universitària en Economia, Administració d'Empreses o Administració Pública, coneixement de la normativa de subvencions a nivell estatal i autonòmic (es valorarà àmbit de finançament europeu), imprescindible ús avançat del full de càlcul, domini en la confecció comptes justificatius de subvencions i experiència de 3 anys en lloc de treball i tasques similars, entre altres. 

S'ofereix contracte indefinit, jornada de 38,5 hores/setmana amb flexibilitat horària; treball a distància, opcionals dos dies a la setmana un cop passat el període d’integració a l’equip i a les responsabilitats, retribució de 28.783,37€ i incorporació a principis de maig del 2023. Les persones interessades poden presentar el seu currículum vitae i una carta de motivació signada a mà al correu electrònic a taula@tercersector.cat fins a l'11 d'abril de 2023. Cal indicar en l’assumpte: PL02-2023_Nom_cognoms.

És imprescindible consultar els documents adjunts amb les condicions específiques i el procediment a seguir.