Pere Tarrés impulsa la seva primera escola bressol pròpia

A partir del setembre, atendrà una cinquantena d'infants al barri de Sarrià Sant Gervasi de Barcelona. Comptarà amb un model educatiu que situa l’infant al centre del seu procés d’aprenentatge i que té el joc com a element central.

Content
Esquerra

La Fundació Pere Tarrés fa més de 15 anys que s’encarrega d’acompanyar els nens i les nenes de 0 i 3 anys i les seves famílies a través de projectes d’escoles bressol de titularitat pública. Ara, l’entitat s’ha decidit a crear una escola bressol pròpia, El Ginjoler, amb un model pedagògic que atendrà una cinquantena d’infants a partir del setembre al barri de Sarrià Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona. El centre comptarà amb un model educatiu que situa l’infant al centre del seu procés d’aprenentatge i que la Pere Tarrés també transmet a les altres 31 escoles bressol públiques que gestiona, principalment municipals, a les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Catalunya Central i les Illes Balears.

La proposta educativa de l'escola bressol tindrà el joc com a element central perquè a través d'experiències basades en els interessos dels infants, aprenguin, desenvolupin la curiositat, experimentin i explorin. Els informes i estudis realitzats pel seu equip investigador avalen com les activitats de lleure i el joc són entorns privilegiats per promoure l’educació en valors i el foment de competències essencials en el desenvolupament dels nens i les nenes com la competència social i relacional, la d’aprendre a aprendre, la competència artística i creativa o la de lideratge.

Els 10 objectius de l’escola bressol El Ginjoler per fomentar la creativitat, l'autoestima i el benestar dels nens i les nenes són: del centre.

1. Atendre les necessitats bàsiques dels infants (afectives, emocionals, alimentació, higiene i descans).

2. Treballar per un desenvolupament global de totes les capacitats de les nenes i dels nens.

3. Potenciar que els infants es vagin formant una imatge positiva d’ells/es mateixos i mateixes per tal d’anar assolint una seguretat afectiva i emocional.

4. Respectar les característiques individuals.

5. Facilitar totes aquelles situacions educatives que ajudin a l’adquisició progressiva de l’autonomia personal.

6. Promoure la màxima cooperació i participació entre família-escola.

7. Sensibilitzar als infants en el coneixement del seu entorn més proper

8. Dur a terme un procés continu de reflexió al voltant de la tasca educativa.

9. Treballar d’acord amb els principis metodològics que té establerts l’escola

10. Mantenir un nivell de formació permanent que garanteixi un servei de qualitat, innovador i que respongui a les necessitats de totes les parts de la comunitat educativa.

Dreta
Banner

Destacats