Recollida de firmes per a la Renda Garantida europea

La Xarxa Europea d'Ingressos Mínims impulsa la campanya.

Content
Esquerra
Prop de 119 milions de persones, gairebé el 24% de la població de la Unió Europea està en risc de pobresa o d'exclusió social. Sota el lema "Ningú mereix menys, tothom se'n beneficia", la Xarxa Europea d'Ingressos Mínims (EMIN) ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures que promou l'aplicació d'una renda garantida de ciutadania a Europa. La campanya és a càrrec de l'EAPN Europe, la Xarxa Europea contra la Pobresa, coordinadora d'EMIN. A la recollida de firmes, es demana accions concretes per aconseguir una implementació progressiva de la renda com a part d'un sistema integral de protecció social emmarcada en una Directiva Marc de la Unió Europea
 
La campanya compta amb activitats sobre el disseny de les rendes mínimes i accions de sensibilització a la ciutadania centralitzades en un autobús, EMIN2 bus, que està recorrent diversos països europeus: Bèlgica, França, Portugal i Espanya. 
 
"Ningú mereix menys, tothom se'n beneficia" posa èmfasi en el fet que la renda mínima és una mesura que lluita contra la pobresa perquè proporciona uns ingressos que, ben pensats, garanteixen viure amb dignitat; ofereix una cobertura integral; fomenta la reinserció laboral i la cohesió social, i promou l'apoderament i la participació de les persones. A més, recorda que els ingressos mínims per a persones que no disposen de prou recursos econòmics és un dret que tenen els ciutadans recollit al Pilar Europeu dels Drets Socials.
Dreta
Temàtica