Recurs per a entitats socials: Tríptic 'Com contractar persones refugiades'

Facilita infromació sobre com contrcatar a persones refugiades.

Content
Esquerra
La Secretaria d'Immigració del Departament Treball, Afers Socials i Famílies de Catalunya acaba de publicar els tríptics 'Com  contractar persones refugiades'. Els tríptics han comptat amb la col·laboració de la Taula dle Tercer Sector. A Catalunya, la ciutadania, les entitats, les empreses i  les administracions públiques treballem coordinament per acollir les persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades  i perquè tinguin l’oportunitat de refer les seves vides al nostre país.  
 
En aquest sentit, el tríptic 'Com contractar persones refugiades 'facilita una informació essencial: la contractació de persones refugiades és igual a la de les persones nacionals.
 
Si voleu incloure persones refugiades en processos de selecció de personal, podeu contactar amb el servei del 012 per telèfon o  per correu electrònic: 012immigracio@gencat.cat.  Els nostres professionals contactaran amb les entitats que s’ocupen de l’acollida de les persones refugiades, faran una primera selecció dels candidats i candidates i us proposaran els perfils més adequats per a cada demanda.