#reflexionsdefutur, el nou projecte de la Taula del Tercer Sector

Persones expertes aporten una mirada constructiva i inspiradora davant l'escenari que s'ha obert amb la COVID-19.

Content
Esquerra
Quina és la situació que s'ha creat a partir del coronavirus?
Quines mesures s'han aplicat o quines caldria portar a terme?
Quin paper ha de tenir el Tercer Sector en aquestes solucions de futur? 
 
A partir de la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19 estan sorgint moltes preguntes i dubtes sobre l’impacte de la pandèmia, sobretot en l’àmbit social i en especial en les persones més vulnerables.
 
En aquest context, la Taula del Tercer Sector llança #reflexionsdefutur, un projecte que vol donar a conèixer l’anàlisi, les idees i les reflexions que fan persones expertes i de referència en diversos àmbits i que creiem que poden aportar una mirada constructiva i inspiradora.
 
#reflexionsdefutur segueix un format d’entrevista de vídeo en la qual la persona convidada explicarà, des del seu punt de vista, quina anàlisi fa d’una temàtica en concret, quines propostes considera que caldria plantejar a les Administracions o al mateix sector social i quin és el rol del Tercer Sector en aquestes solucions. Les entrevistes es difondran a través dels canals de comunicació habituals de la Taula, sobretot mitjançant les xarxes socials, i es podran veure al canal de Youtube de la Taula.
 
En les primeres #reflexionsdefutur podrem veure i escoltar:
- Fernando Fantova, consultor social
- Maravillas Rojo, economista i presidenta de la cooperativa ABACUS
- Xavier Godàs, sociòleg i especialista en moviments socials i teoria sociològica
- Lorena Zárate, historiadora i membre de l'equip de suport de la Plataforma Global pel dret a la ciutat
 
Dreta
Temàtica
Banner

Destacats