Sant Joan de Déu defensa els centres residencials per a persones sense llar

Assegura que són espais "dignes" on es fa un acompanyament personalitzat.

Content
Esquerra
Sant Joan de Déu defensa els centres residencials d’inclusió per a persones en situació de sense llar. Assegura que aquests equipaments que hi ha a diversos indrets de Catalunya i en especial a Barcelona són “importants”, que l’acompanyament social, emocional o laboral es fa de manera personalitzada, es respecta la intimitat de la persona i es fomenta la seva autonomia. A més, la temporalitat de l’atenció s’ajusta al procés de cada persona (actualment és d’uns 200 dies en els de Sant Joan de Déu) i afegeix que són “espais molt dignes que han evolucionat al llarg del temps” i que fugen d’una atenció d’emergència.
 
L’entitat recorda que el sensellarime és una problemàtica estructural “provocada per les fluctuacions dels mercats d’habitatge i laboral” i un “fracàs col·lectiu sense matisos del nostre model de societat”. Sant Joan de Déu reclama canvis estructurals per garantir l’accés a l’habitatge o recorda que aquests van més enllà del que les entitats socials poden fer a curt i mitjà termini. 
 
En concret, demana millores en l’abordatge  estratègic; una dotació de recursos clarament major i estable en el temps; una millor i major cooperació entre àrees d’una mateixa administració i entre les diferents administracions públiques; un reconeixement subjectiu del dret a l’habitatge, que s’apliquin o aprovin estratègies d’abordatge de lluita contra el sensellarisme amb pressupostos reals i que s’aprofundeixi més en la cooperació amb el tercer sector social en el disseny de polítiques i en la seva execució per realitzar una atenció de qualitat i ajustada a les necessitats de les persones en situació de sense llar. 
 
Dreta
Temàtica
Pobresa i exclusió