Tolerància zero contra els atacs racistes a centres que acullen menors migrats sols

Es qualifiquen els fets de molt greus i intolerables i es rebutja qualsevol acció violenta i xenòfoba.

Content
Esquerra

La Taula del Tercer Sector i la PINCAT rebutgen i condemnen els atacs racistes que hi ha hagu en menys d'una setmana en dos centres de menors migrats sols, l’últim el doble atac a Castelldefels.

Les entitats socials mostren la seva preocupació per uns fets que, tot i ser aïllats, qualifiquen de molt greus i intolerables, tractant-se d’agressions a menors. A més, recorden que aquest tipus d’accions violentes (físiques i verbals) i xenòfobes no tenen cabuda en una societat com la nostra, que compta amb un model de convivència basat en el respecte, la diversitat i la tolerància.

En aquest sentit, demanen que no s’estigmatitzin els menors migrats sols i que agents i institucions intensifiquin el treball conjunt de sensibilització i conscienciació sobre les persones migrades i refugiades amb l’objectiu d’aconseguir un canvi de mirada imprescindible sobre el fenomen migratori i deixar fora de la societat aquelles actituds que promouen l’odi i la discriminació.

Des de la Taula s’apel·la a la responsabilitat de les formacions polítiques en aquests moments de precampanya electoral. Per això, exigeix a als partits polítics que no facin un ús electoralista de la immigració per treure un rèdit electoral i els insta a defensar els drets de les persones, sigui quin sigui el seu origen, religió o condició econòmica.

Dreta