L’impacte del COVID19 en el sector social és una realitat, i des del tercer sector social s’ha posat de manifest la necessitat d’oferir una sèrie de mesures i recursos que permetin a les entitats seguir donant atenció de qualitat a les persones més afectades per la crisi social i econòmica. En aquest sentit, cal destacar la importància de la…

Informes

L'informe mostra com la soledat no desitjada és un fenomen social complex, divers i que no para de créixer a la nostra societat. A Catalunya, hi ha 786.000 persones que viuen soles, de les quals més del 40% (334.000) tenen 65 anys o més. De les més de 140.000 persones majors de 80 anys que viuen soles, prop d’un 80% són dones (110.600). Per…

Dossiers 'Catalunya Social'

L’elaboració del codi ètic ha permès dur a terme una reflexió sobre quins són els principis ètics que uneixen la Taula i les seves entitats federades i a partir dels quals volem que se’ns reconegui i quins són els compromisos que adquirim públicament en l’aplicació d’aquests principis. L’objectiu és dotar-nos d’una eina comuna que ens permeti…

Documents

El text recull una vuitantena de propostes dins l’àmbit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la finalitat de reforçar el sistema  de serveis i protecció social perquè aquest esdevingui un pilar fort de l’Estat del benestar, al costat de la salut i l’educació. Entre les mesures, destaca: potenciar la inserció laboral de col·…

Altres

El document pretén reflexionar i reflectir sobre com la revolució digital està generant desigualtats i exclusió social entre les persones en situació de vulnerabilitat que reben serveis i suports a través de les entitats del tercer sector. L’estudi se centra en 3 aspectes concrets de la bretxa digital: accés, ús i qualitat d'ús. L'informe s’ha…

Informes

Les entitats socials plantegen un paquet de 16 mesures, més a mitjà i llarg termini, per superar els efectes de la pandèmia i garantir un sistema de drets socials protecció social sòlid i eficient, però també proposa mesures urgents per aplicar en aquesta fase d'emergència immediata. Entre les prioritats hi ha: assegurar uns ingressos mínims…

Propostes

L’avaluació és una de les assignatures pendents de les entitats socials. És per això que la Taula, en col·laboració Ivàlua, ha creat un toolkit amb eines d'avaluació per aplicar a la pràctica i que s’han adaptat a les característiques i necessitats del tercer sector.

Guies i manuals