Pobresa i exclusió

La Taula del Tercer Sector i l’Aliança contra la Pobresa Energètica reclamen aprofitar al màxim el conveni que regula la pobresa energètica

Les entitats i els moviments socials defensen que és urgent resoldre el deute acumulat durant el 2021, crear el fons d’atenció solidària, generalitzar la instal·lació dels comptadors socials i ampliar el conveni amb la resta d’empreses energètiques. Posen en valor les potencialitats del conveni i l’avenç que ha suposat a l’hora de treure pressió i angoixa a les famílies en situació de vulnerabilitat energètica.

L’impacte del tràmits administratius en l'accés a les prestacions socials. Una perspectiva conductual

El document recull els principals obstacles o problemàtiques que una persona es pot trobar en el camí de necessitar un ajut. Des de conèixer, a sol·licitar o rebre la prestació social. A més, l’anàlisi s’ha acompanyat d’una perspectiva conductual, utilitzant les lliçons de les ciències del comportament que ens permeten entendre com factors socials, psicològics i cognitius afecten a la presa de decisions de la ciutadania.

"Cal seguir avançant en les polítiques de foment de coresponsabilitat vers les cures i la conciliació perquè no siguin majoritàriament les dones qui perdin drets i possibilitats futures"

1. El darrer ‘Informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya’ de FOESSA-Càritas Catalunya, la primera fotografia social completa dels dos anys de pandèmia, apunta que la prevalença de l’exclusió en les dones és del 30%, gairebé dos punts més alta que els homes. Quines mesures s’han d’impulsar per abordar el fenomen de la feminització de la pobresa?

'Els reptes socials metropolitans': vine a la jornada del Fòrum Social Metropolità

El dimecres 23 de març se celebrarà la Jornada del Fòrum Social Metropolità a la Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d'Art de 9:30 a 13h. S’ha dissenyat un programa on representants d’ajuntaments i d’entitats socials reflexionaran i aportaran les seves experiències per fer front als reptes socials metropolitans actuals. Les inscripcions es poden tramitar a través d'aquest enllaç

La Taula del Tercer Sector alerta que l’augment de les dones en el mercat laboral no està disminuint les desigualtats de gènere

La taxa d’ocupació de les dones ha augmentat un 25% en els últims 20 anys però, en paral·lel, la bretxa de gènere no està millorant. Racionalitzar els horaris laborals i les jornades de treball, crear polítiques de família amb compensació salarial i permisos remunerats per a la cura d’infants menors d’edat, invertir en polítiques per combatre la pobresa infantil i incentius per a la contractació formal de cuidadors/es a domicili i treballadors/es domèstiques són les 5 propostes urgents que es plantegen.
 

L’augment de les dones en el mercat laboral no està disminuint les desigualtats de gènere

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha presentat ‘La pobresa en les dones: el precari equilibri del treball i la conciliació’, el nou dossier ‘Catalunya Social’ ha estat elaborat per M. José González, professora agregada al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i membre del Grup de Recerca en Sociodemografia (DemoSoc) i del Centre d’Estudis de Gènere (CEdG) del mateix departament.