Guies

Construir aliances socials amb els països nòrdics

En aquest nou número de 'Quaderns d'internacionalització del tercer sector social' es dona a conèixer l'agenda social i del tercer sector social de Suècia i Dinamarca, a partir de la missió internacional que s'ha fet a aquests dos països nòrdics. L'objectiu és facilitar a les entitats socials coneixements i eines per promoure les aliances entre les organitzacions del tercer sector català i nòrdic. A més, el document també suggereix possibles col·laboracions.

 

Procediment exprés d'autoavaluació i millora de la transparència

El manual 'Procediment exprés', elaborat a través del projecte TransparEnt de la Universitat Autònoma de Barcelona, promou la incorporació i millora de la transparència a les entitats sense ànim de lucre. Aquest procediment permet que cadascuna de les entitats socials pugui fer un diagnòstic de la transparència i la qualitat de la informació que ofereix a la seva pàgina web i com millorar-la. 

Claus per impulsar la participació de la teva entitat a la Unió Europea

En aquest primer quadern, es recullen continguts útils sobre els actors, els processos i les agendes europees relaciones amb l'àmbit social i el treball al tercer sector social. En concret, sobre el funcionament institucional la Unió Europea, l'actualitat social i les prioritats de l'agenda europea i amb recursos pràctics per construir una estratègia pròpia.

Els programes INTERREG

Aquesta presentació recull informació sobre la nova tanda de convocatòries dels programes INTERREG: programes europeus amb perspectiva de cooperació territorial, i d'interès per les entitats socials catalanes. El document se centra en els següents programes:

Protecció de dades al Tercer Sector.

A efecte d’abordar aquests plantejaments i com a conseqüència del desplegament del nou Reglament de Protecció de Dades des del maig del 2018, la Taula, a través del programa m4Social i en col·laboració amb amb la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, de la Generalitat de Catalunya, Barcelona Activa i Centralip, han definit un programa en matèria de protecció de dades pel Tercer Sector que ha inclòs: