Procediment exprés d'autoavaluació i millora de la transparència

El manual 'Procediment exprés', elaborat a través del projecte TransparEnt de la Universitat Autònoma de Barcelona, promou la incorporació i millora de la transparència a les entitats sense ànim de lucre. Aquest procediment permet que cadascuna de les entitats socials pugui fer un diagnòstic de la transparència i la qualitat de la informació que ofereix a la seva pàgina web i com millorar-la. 

Tipus de document
Entradeta

La transparència és una obligació legal, però també és imprescindible per reforçar la confiança de la ciutadania i les institucions públiques i privades en la feina diària de les entitats socials.

Tipus de publicació
Data del document