Inserció laboral

Fòrum d’iniciatives en assistència i gestió en salut mental i addiccions a Catalunya

És una federació formada per 22 entitats del sector de l’atenció sanitària concertada i l’atenció social en l'àmbit de la salut mental i les addiccions, tant per a infants com per a adults. Compta amb més de 1.000 professionals i més de 100 serveis (CSMIJS, CSMA, CAS, hospitals de dia, comunitats terapèutiques, serveis de rehabilitació comunitària, rehabilitació infanto-juvenil, llars residència, llars amb suport, serveis prelaborals, serveis d’inserció, empreses socials, clubs socials i serveis tutelars).

Federació Salut Mental Catalunya

La federació Salut Mental Catalunya aglutina més de 70 entitats de tot Catalunya de familiars, persones amb problemes de salut mental i amics. Dóna serveis a les entitats federades, a la població en general, treballa per la inclusió social de les persones amb trastorns mentals i per la millora de les polítiques públiques dirigides a aquest col·lectiu.

Federació Catalana de Voluntariat Social

La Federació Catalana de Voluntariat Social és la plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya. Compta amb una xarxa d’entitats sense ànim de lucre que treballen pel foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social a Catalunya. La incidència política persegueix que el voluntariat i l’associacionisme, per la seva valuosa aportació a la millora democràtica del país, siguin fomentats i reconeguts com a tal. Agrupa prop de 340 entitats amb les quals impulsa recursos i serveis per afavorir l’acció voluntària.

ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social)

La federació d’Entitats Catalanes d'Acció Social treballa, de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. L’atenció directa que presten les organitzacions membre d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i equitativa.

Dincat

Dincat és la federació que agrupa 285 entitats que defensen els drets de més de 40.000 persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya i de les seves famílies i que treballen per millorar la seva qualitat de vida i la seva plena inclusió a la societat en tots els àmbits (treball, salut, habitatge, educació, lleure, atenció diürna, etc.).

 

Creu Roja Catalunya

Creu Roja Catalunya neix al 1864 amb la missió d’estar al costat de la població més vulnerable, salvaguardant la vida i alleugerant el patiment humà. Com a organització humanitària de caràcter voluntari fortament arrelada a la societat, dona respostes integrals a les persones vulnerables des d’una perspectiva de desenvolupament humà i comunitari reforçant les seves capacitats individuals en el seu context social.

Cocarmi (Comitè Català de Representants de persones amb discapacitat)

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat és una associació catalana nascuda el 1998 per defensar els drets de les persones amb discapacitat. El COCARMI representa unes 611.000 persones amb discapacitat integrades en les entitats que la conformen. És el principal portaveu i interlocutor del col·lectiu davant els poders públics, proposa polítiques a favor dels interessos de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat i, per assolir aquests objectius, les associacions integrants de COCARMI treballen en comú dins l’àmbit català.

Càritas Catalunya

Càritas Catalunya és la confederació oficial d’entitats d’acció caritativa i social de l’Església catòlica. Es va crear l’any 1992 i està formada per les deu Càritas diocesanes amb seu a Catalunya amb l'objectiu d'ajudar al desenvolupament integral de totes les persones que es troben en situació de fragilitat social. La seva missió és la de cohesionar, promoure i coordinar les Càritas diocesanes catalanes en el seu servei d’acollida i acompanyament a les persones més vulnerables i en el desenvolupament del seu compromís social i caritatiu.