Drogodependències

Cooperatives d'Iniciativa Social - Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és l'organització dedicada a la promoció, creació i consolidació de cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l'economia i la societat catalana d'acord amb valors democràtics i de transformació social. La seva tasca consisteix a donar a conèixer el model cooperatiu i impulsar el creixement de les empreses que en formen part.

Associació Sant Joan de Déu Catalunya

L’Associació Sant Joan de Déu Catalunya és una entitat sense afany de lucre constituïda l’any 2019 i integrada per 11 entitats sanitàries, socials, docents i investigadores de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, a més de la mateixa entitat religiosa. Té per objectiu impulsar programes dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Les entitats integrants de l’associació són les encarregades de realitzar l’acció social, sanitària i sociosanitària que promovem des de Sant Joan de Déu.

Federació Catalana de Voluntariat Social

La Federació Catalana de Voluntariat Social és la plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya. Compta amb una xarxa d’entitats sense ànim de lucre que treballen pel foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social a Catalunya. La incidència política persegueix que el voluntariat i l’associacionisme, per la seva valuosa aportació a la millora democràtica del país, siguin fomentats i reconeguts com a tal. Agrupa prop de 340 entitats amb les quals impulsa recursos i serveis per afavorir l’acció voluntària.

ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social)

La federació d’Entitats Catalanes d'Acció Social treballa, de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. L’atenció directa que presten les organitzacions membre d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i equitativa.

Creu Roja Catalunya

Creu Roja Catalunya neix al 1864 amb la missió d’estar al costat de la població més vulnerable, salvaguardant la vida i alleugerant el patiment humà. Com a organització humanitària de caràcter voluntari fortament arrelada a la societat, dona respostes integrals a les persones vulnerables des d’una perspectiva de desenvolupament humà i comunitari reforçant les seves capacitats individuals en el seu context social.

Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de reinserció i Centres de Dia per a drogodependents de Catalunya

La coordinadora compta amb 12 entitats amb àmplia experiència en el camp de les addiccions, que gestionen 40 centres de tractament especialitzats a Catalunya. Es va constituir el 2001 i des d'aleshores desenvolupa serveis professionals de comunitat terapèutica, pisos de reinserció i centres de dia per a la rehabilitació i reinserció de persones amb conductes addictives.

Càritas Catalunya

Càritas Catalunya és la confederació oficial d’entitats d’acció caritativa i social de l’Església catòlica. Es va crear l’any 1992 i està formada per les deu Càritas diocesanes amb seu a Catalunya amb l'objectiu d'ajudar al desenvolupament integral de totes les persones que es troben en situació de fragilitat social. La seva missió és la de cohesionar, promoure i coordinar les Càritas diocesanes catalanes en el seu servei d’acollida i acompanyament a les persones més vulnerables i en el desenvolupament del seu compromís social i caritatiu.