16 mesures de la Taula del Tercer Sector per fer front a la crisi de la Covid-19

Les entitats socials plantegen un paquet de 16 mesures, més a mitjà i llarg termini, per superar els efectes de la pandèmia i garantir un sistema de drets socials protecció social sòlid i eficient, però també proposa mesures urgents per aplicar en aquesta fase d'emergència immediata. Entre les prioritats hi ha: assegurar uns ingressos mínims suficients en quantia i cobertura; incrementar el parc d’habitatge social a través d’un nou Pla Nacional de l’Habitatge a Catalunya; fer front al deute energètic acumulat per les llars vulnerables a causa de l’ajornament dels pagaments; assegurar el finançament destinat a la inserció laboral de col·lectius vulnerables; crear un fons extraordinari per a la infància i l’adolescència; desenvolupar i dotar els plans d’integració social i sanitària ja dissenyats i augmentar substancialment el finançament de les polítiques socials en els pressupostos 2020 i 2021. 

Tipus de document
Autor
Taula del Tercer Sector
Entradeta

La Taula proposa 16 mesures per superar els efectes causats per la pandèmia. L'objectiu és que siguin incloses dins el Pla de Recuperació Econòmica i Protecció Social que està treballant el Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Tipus de publicació
Data del document
OLD Nid
5589