Baròmetre del Tercer Sector Social 2015

Autor
Taula del Tercer Sector
Entradeta

Informe de resultats del Baròmetre del Tercer Sector Social 2015 impulsat per la Taula del Tercer Sector. Permet siagnosticar el moment actual i l’evolució recent de les entitats socials catalanes, a partir d’un conjunt d’indicadors relacionats amb la seva salut i el seu impacte social: ingressos, situació financera, persones ateses, suport social, preocupacions principals...

Fitxer
Tipus de publicació
Recursos per entitat
Data del document
OLD Nid
2817