Conclusió jornada de reflexió de sistemes d'avaluació (novembre, 2014)

Tipus de document
Autor

Taula del Tercer Sector

Entradeta

Perquè és important fer avaluació? Perquè sinó no tenim dades objectives ni resultats que ens ajudin en la presa de decisions, perquè permet veure la factibilitat de la nostra acció i introduir canvis així com millorar l’efectivitat i l’eficiència. L’avaluació és en sí mateixa una eina de millora

Tipus de publicació
Recursos per entitat
Data del document
OLD Nid
2562