Estudi sobre el desplegament de les normes que regulen els àmbits d'intervenció de les entitats del Tercer Sector Social

Les entitats del tercer sector social tenen la missió de treballar per la inclusió i cohesió social de persones en situació de vulnerabilitat, posant en el centre d’intervenció la persona i el seu benestar, a través de l’apoderament i desenvolupament personal, per tal de crear una societat més equitativa, justa i cohesionada. Per fer-ho, entre altres mecanismes, s’ha de conèixer el marc legal que s’aplica a l’àmbit en el qual es treballa i que afecta a les persones destinatàries dels serveis, amb la voluntat de realitzar l’acció social en les millors condicions possibles i exigir la millora o la denúncia quan no s’està complint la legislació.

Tipus de document
Entradeta

L’objectiu general final d’aquest estudi és identificar les mancances legislatives que dificulten l’accés als drets socials i la salvaguarda d’aquests, així com elaborar propostes de millora.

Tipus de publicació
Data del document