Guia de transparència per a entitats privades

El document del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert recopila quina informació, a qui, com i per a què serveix la informació que les entitats socials han de subministrar a l’Administració pública per complir amb la llei de transparència.

Tipus de document
Entradeta

El Departament d'Acció Exterior i Govern Obert ha elaborat un document que recull informació pràctica i útil sobre quins són els passos a seguir perquè les entitats socials compleixin amb llei de transparència.

Tipus de publicació
Data del document