Guia per incorporar la perspectiva intercultural a la Taula del Tercer Sector

L’objectiu és oferir a les organitzacions de la Taula del Tercer Sector una eina per incorporar la perspectiva 
intercultural. Una acció necessària per raons normatives, però sobretot per raons de justícia social i coherència per poder adaptar les entitats a la realitat sociocultural i demogràfica del país.

Tipus de document
Entradeta

La guia ofereix un marc de reflexió i d’autoanàlisi sobre el valor i el reconeixement que les entitats socials donen a la diversitat, la igualtat de drets i la interacció positiva.

Tipus de publicació
Data del document