La Taula del Tercer Sector reclama al Govern unes eleccions “segures” i “accessibles” sobretot per als col·lectius més vulnerables

La Taula demana que es garanteixi la seguretat de tota la ciutadania, però sobretot de les persones que pertanyen a col·lectius especialment vulnerables i que tenen un risc alt de contagi, tant a l’hora d’exercir el seu dret a vot el 14 de febrer de 2021 com en el cas d’aquelles que hagin de ser membres d’una mesa electoral. També demana al Govern que vetlli perquè aquestes eleccions siguin accessibles per a tothom i que tingui cura perquè totes les persones disposin dels suports necessaris per exercir el seu dret a vot i participar plenament en la vida política en igualtat de condicions

Tipus de document
Entradeta

La Taula demana a la Generalitat que desenvolupi les mesures que siguin adients perquè la ciutadania, sobretot la més vulnerable, pugui exercir el dret a vot sense posar en risc la seva salut i també li recorda que ha de vetllar perquè aquestes eleccions siguin accessibles per a tothom.

Tipus de publicació
Data del document
Temàtica