L’avaluació al tercer sector social. Reptes i propostes de millora a partir de l’anàlisi de casos

Tipus de document
Autor

Taula del Tercer Sector i Ivàlua

Entradeta
El document identifica els principals reptes que afronta el tercer sector social per introduir l’avaluació de forma sistemàtica en el si de les diferents entitats que en formen part a través d’una anàlisi de casos recollits a partir de l’acompanyament realitzat a 10 entitats socials en diferents àmbits d’intervenció.
Tipus de publicació
Data del document
OLD Nid
5490