Protecció de dades al Tercer Sector.

A efecte d’abordar aquests plantejaments i com a conseqüència del desplegament del nou Reglament de Protecció de Dades des del maig del 2018, la Taula, a través del programa m4Social i en col·laboració amb amb la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, de la Generalitat de Catalunya, Barcelona Activa i Centralip, han definit un programa en matèria de protecció de dades pel Tercer Sector que ha inclòs:

  • Un Curs per formar Delegats de Protecció de Dades (DPD) per a entitats.
  • Dues sessions de sensibilització per directius d’entitats per fomentar els canvis organitzatius.
  • El disseny d’aquest espai de Recursos per a entitats en matèria de protecció de dades.

La informació i recursos que trobareu aquí vol servir com a suport i referència per aquelles persones que s’encarreguen de la protecció de dades a la seva entitat. Cal que s’utilitzin com a elements d’inspiració i suport i que es contrastin amb els experts legals de cada organització, la Taula d’entitats no es fa responsable de qualsevol mal ús que se’n pugui derivar.

Tipus de document
Entradeta

En entorns com el Tercer Sector, on les persones estan al centre de l’atenció, és especialment important que es garanteixin els drets dels usuaris. Aprendre de les dades que es generen ha de permetre millorar la qualitat de vida de les persones, i això converteix en indispensable demostrar que les dades s’utilitzen en els contextos adequats i amb objectius legítims.

Tipus de publicació
Data del document