4 de cada 10 persones pobres considera que la seva salut és regular, dolenta o molt dolenta

Un xifra superior a la de les persones que no són pobres, segons un estudi d’EAPN Espanya. 

Content
Esquerra
La Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social a l'Estat Espanyol (EAPN Espanya) ha presentat el seu nou estudi 'La desigualdad en la salud', que reflecteix la incidència de les diferències socioeconòmiques en la salut de les persones. Aquestes desigualtats afecten especialment els grups de població més pobres i evidencien la necessitat d'abordar la pobresa com un factor transversal en les polítiques de salut pública.
 
L'estudi demostra que l'estat de salut és clarament més deficient entre les persones en situació de pobresa, tant pel que fa a la salut percebuda, com a l'existència de malalties cròniques i limitacions bàsiques de la vida diària. De fet, 4 de cada 10 persones pobres (37,4%) creuen que la seva salut és regular, dolenta o molt dolenta, una xifra que és 11 punts superior al de les persones que no són pobres (26,2%). 
 
Pel que fa a l'assistència sanitària, la manca d'accés per causes econòmiques tant a medicaments receptats com a atenció mèdica, bucodental i salut mental, és entre 3 i 5 vegades més elevada entre les persones pobres que entre les no pobres.
 
El fet de ser dona aguditza les desigualtats de la pobresa. Els percentatges de dones amb manca d'atenció sanitària per causes econòmiques són més alts que els dels homes per a totes les tipologies analitzades: atenció mèdica, dental, salut mental i accés a medicaments. Per exemple, a la meitat de les dones en situació de pobresa no se li ha practicat mai una mamografia.
 
L'informe també mostra que les persones en situació de pobresa fumen més (24,5% vs 20,8%); són més obeses (21,9% vs 15%); fan menys exercici (47% vs 32,6%) i consumeixen menys alcohol (28,8% vs 43,5%). A més, s'alimenten pitjor i consumeixen menys fruita, verdures, carn i peix.
 
L'estudi també mostra la desigualtat en salut entre les comunitats autònomes. El percentatge de persones que perceben la seva salut com regular, dolenta i molt dolenta, és especialment elevat a Galícia, Astúries i el País Basc.
 
Davant aquestes conclusions, el president d’EAPN Espanya i EAPN Europa, Carlos Susías, ha assegurat que "l'informe demostra que les administracions públiques han de prendre mesures per millorar l'accés als serveis sanitaris per part de les persones en situació o risc de pobresa".
 
Dreta