Aliança entre el Consorci Localret i la Taula per combatre la bretxa digital i impulsar la innovació social

La presidenta de Localret, Pilar Díaz, i la presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Francina Alsina, han formalitzat l’acord de col·laboració entre ambdues entitats.

Content
Esquerra

Localret i la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya han signat un conveni de col·laboració amb la finalitat d’establir un marc de treball conjunt per al desenvolupament de projectes d’innovació social digital en l’àmbit de les relacions entre l’administració local i les entitats socials de Catalunya.

La presidenta de Localret, Pilar Díaz, i la presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Francina Alsina, han formalitzat l’acord de col·laboració entre ambdues entitats. Aquesta aliança busca prevenir l’aparició de noves desigualtats derivades de les tecnologies de la informació i la comunicació. L’acord també vol promoure la generació de coneixement mitjançant la recerca i la divulgació sobre els principals desafiaments que presenten les tecnologies i la seva repercussió en les persones en situació de vulnerabilitat. A més, fomentarà la formació i l’acompanyament a entitats i professionals per a la millora de l’atenció social i la gestió a través de la digitalització.

Fruit d’aquesta col·laboració, s’ha celebrat a continuació, la sessió de constitució de la Comissió d’Innovació, un nou espai de treball, format per representants de l’Administració Local i d’entitats socials que té com a objectiu compartir coneixements, experiències i col·laborar en projectes que permetin i garanteixin el desenvolupament dels drets de la ciutadania en l’entorn digital. Un dels primers objectius serà avaluar i fer propostes sobre l’aplicació de la Intel·ligència Artificial en l’àmbit dels serveis socials

La Taula del Tercer Sector Social, que des de 2003 actua com a representant de diverses entitats socials catalanes, es dedica a la defensa dels drets socials i a la lluita contra la pobresa i les desigualtats a Catalunya. Compta amb el suport de trenta-cinc federacions i grans organitzacions, que juntes representen més de tres mil entitats socials no lucratives amb presència en el territori. 

El Consorci Localret, per la seva banda, és el consorci format per les administracions locals de Catalunya que acompanya els municipis en la seva transformació digital. En el desplegament de l’Agenda digital dels municipis de Catalunya aprovada per l’Assemblea del Consorci el novembre de 2022, Localret està impulsant diverses accions per tal de garantir els drets digitals a la ciutadania, igualtat d’oportunitats i inclusió social.

Dreta