Barcelona consulta sobre com millorar la vida de les persones amb discapacitat

El procés participatiu obert a tots els ciutadans es podrà fer des d’ordinadors i telèfons mòbils, i les propostes rebudes seran valorades per un jurat.

Content
Esquerra

En el marc de la Plataforma de Co-innovació i Participació impulsada des de l'Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu que els ciutadans i ciutadanes col·laborin amb l’Ajuntament aportant les seves idees i propostes sobre diferents temes i reptes de la ciutat, l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports ha proposat que els ciutadans facin aportacions sobre com millorar la vida independent i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat.

A través d’aquesta plataforma, entre d'altres utilitats, els ciutadans i ciutadanes des del seus ordinadors o telèfons mòbils poden proposar idees o solucions a reptes concrets que planteja el mateix Ajuntament.

Amb aquesta Plataforma, que ja inclou altres preguntes i temes d’altres àmbits, es vol implicar al major nombre de barcelonins i barcelonines per donar respostes de la manera més transversal possible als reptes de la ciutat. L’Ajuntament de Barcelona espera recollir opinions dels afectats, familiars, amics i amigues, entitats, professionals, empreses, etc... Totes elles seran estudiades per un jurat integrat per responsables municipals de l’àmbit i experts externs.

Dreta