Baròmetre 2022 del Tercer Sector Social: participa-hi!

Aquest any, inclou tot el territori català i les entitats tenen temps per respondre l’enquesta fins a l’1 d’octubre de 2022. 

Content
Esquerra

Un any més, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya impulsa el Baròmetre del Tercer Sector Social amb l’objectiu de conèixer millor quina és l’aportació de les entitats socials a la societat, el seu abast i les dificultats i mitjans que tenen actualment per fer la seva tasca.  

El Baròmetre, que és fruit d’un esforç col·lectiu de les 3.000 entitats socials catalanes que formen part de les federacions membres de la Taula, té en aquest 2022 un abast molt més ampli: inclou tot el territori català, centrant-se en el conjunt d’entitats de Catalunya per conèixer en profunditat la realitat territorial. 

L’edició d’enguany també presenta altres novetats: estudiarà la incidència del sector privat en el tercer sector social, avaluarà les prioritats que l’administració pública hauria d’entomar per fomentar i donar suport a les entitats, analitzarà els reptes interns de les organitzacions i definirà les línies d’acció que hauran de seguir els futurs governs locals de 2023-2026. 

El qüestionari, que ja està disponible en línia, s’estructura en quatre àmbits:

  • Secció A - Dades bàsiques de l’entitat.
  • Secció B - Col·lectius i activitats.
  • Secció C - Recursos econòmics i fonts de finançament. 
  • Secció D - Reptes. 

Totes les entitats que formen el Tercer Sector Social de Catalunya estan cridades a participar-hi. El temps que requereix emplenar l’enquesta és d’aproximadament 30 minuts: demana temps i esforç, però les respostes són indispensables per a la millora del tercer sector social. Hi ha temps per respondre el qüestionari fins al dia 1 d’octubre de 2022. 

El Baròmetre és una eina àgil i anual que vol recollir dades recents i objectives del sector i posar-les en comú perquè totes les entitats siguin més conscients d’on són i quins punts forts i febles tenen.  L’any passat va analitzar els efectes de la pandèmia en les entitats del tercer sector social de l’àrea metropolitana de Barcelona (Informe). 

Dreta
Banner

Destacats