Baròmetre del Tercer Sector Social de Tarragona: les entitats socials acompanyen 87.000 persones

Per primera vegada, el baròmetre de Tarragona quantifica el nombre de persones que reben suport al territori, però també el nombre d’atencions que fan les entitats socials tarragonines, gairebé 141.000 intervencions.

Content
Esquerra

Amb el suport de la Diputació de Tarragona, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha presentat un nou Baròmetre del Tercer Sector Social de la demarcació de Tarragona que fa una radiografia sobre la realitat del sector al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. El document recull l’aportació i l’impacte de les entitats a la societat, els mitjans dels quals disposen per portar a terme els seus projectes i les dificultats que tenen per desenvolupar la seva acció social. 

Per primera vegada, el Baròmetre quantifica el nombre de persones que reben suport al territori, que són 87.423, el 4,6% del conjunt de persones ateses a tot Catalunya, que és d’1.900.000 persones, però també el nombre d’atencions que fan les entitats socials de la demarcació, que són 140.968, el 4,4% de les atencions que es porten a terme a Catalunya, que són 3.183.280. 

Els principals col·lectius atesos són: persones grans, infants, persones amb discapacitat i persones en situació de pobresa o exclusió, que representen prop del 80% de les persones que reben suport del tercer sector social a la demarcació. I els principals àmbits d’intervenció de les entitats socials del territori són el cultural (28%), l’educació en el lleure i els serveis educatius (20%), la cobertura de necessitats bàsiques (13%) i l’atenció psicosocial i la rehabilitació (11%).

Segons el Baròmetre, el finançament de les entitats socials tarragonines prové de les administracions públiques (63%), fonts pròpies (21%) i privat (16%). A més, el 85% de les despeses es destinen a l’atenció directa, 10 punts per sobre de la dada catalana.

En relació amb el finançament públic: els principals finançadors són la Generalitat de Catalunya (68%), els ajuntaments (13%), els consells comarcals (13%) i la diputació (5%). La demarcació de Tarragona és la segona província amb un percentatge més elevat de fonts de finançament públiques locals.

El deute de l’Administració pública amb el tercer sector afecta el 32% de les entitats de la província de Tarragona (el 36% de les entitats de tot Catalunya), un fet que genera greus tensions de tresoreria. 

· Aquest deute representa el 24% del total del finançament de les entitats de la demarcació. 

· Aquest deute correspon en un 61,5% a la Generalitat de Catalunya, un 23,1% als ajuntaments, un altre 23,1% a la diputació, un 15,4% als consells comarcals i un 7,7% a l’Estat.

· Davant aquest deute, el 38,5% de les entitats socials recorren a les pòlisses de crèdit, tot i que generen uns interessos que no són coberts pel finançament públic.

Pel que fa el finançament privat: prové d'entitats bancàries (38%), grans empreses (23%), de petites i mitjanes empreses (19%) i d’altres entitats del tercer sector social (19%), entre altres finançadors. 

Dreta
Banner

Destacats