Càritas Catalunya adverteix de la polarització social i els conflictes econòmics i socials

L’entitat assegura que són conseqüències de la desigualtat, l’exclusió econòmica i la baixa intensitat del treball, com recull en un informe propi.

Content
Esquerra

Càritas Catalunya ha fet una breu radiografia de la situació de l’ocupació, de l’atur, de les condicions laborals, del futur del treball a Catalunya i de l’impacte de les deu empreses d’inserció sociolaboral de l’entitat a través de l’informe ‘L’ocupació a Catalunya: una radiografia de la integració laboral. Impacte de les empreses d’inserció sociolaboral de Càritas a Catalunya’.

Segons aquesta radiografia, el 49 % de les persones ateses per Càritas a Catalunya està a l’atur, mentre que el 24 % de les persones tenen una feina, que sempre és precària i no els permet cobrir les necessitats bàsiques. Per l’entitat, la situació de precarietat laboral es deu a la inestabilitat o la parcialitat laboral, els salaris baixos, l’explotació laboral, l’exclusió del mercat laboral de les persones més grans de majors de 50 anys i les desigualtats retributives entre dones i homes.

Ha posat de manifest que la taxa d’atur és del 9,1% a tot Catalunya (384.450 persones), i el 36 % d’aquesta és de llarga durada (140.000 persones).

També s’ha fet ressò de les propostes polítiques de Càritas Catalunya en l’àmbit laboral i resumides en tres punts: la necessitat de plans d’ocupació i formació flexibles i que permetin la regularització de milers de persones que, hores d’ara, no tenen permís de treball i es veuen abocades a efectuar treballs indecents; més dotació de personal del Servei d’Autoritzacions, Ordenació Laboral i Responsabilitat Social del Departament d’Empresa i Treball per reduir el temps d’espera de tots els tràmits en relació amb les autoritzacions de treball inicial; i l’eliminació del concepte de polítiques actives i passives i de la prestació d’atur per tal de flexibilitzar les prestacions segons el mercat de treball existent, el preu de la vida i la cobertura de les necessitats bàsiques.

En aquesta roda de premsa han participat: Francesc Roig, president de Càritas Catalunya; Rafael Allepuz, director de Càritas Diocesana de Lleida, doctor en Economia Aplicada i professor de la Universitat de Lleida i de l’Institut Superior de Ciències Religioses (IREL) de Lleida; i Alba Coma, gerent de l’empresa d’inserció sociolaboral Cartaes Tàrrega.

Rafael Allepuz ha incidit en què “la desigualtat i la polarització social tenen un preu, i si es permet que ultrapassin certs límits, acaben generant conflictes econòmics i socials. És per això que la millor prevenció són actives polítiques socials que redrecin aquesta evolució perversa de l’economia.”

Alba Coma, gerent de Cartaes, ha expressat que “ens cal una llei d’empreses d’inserció actualitzada (les que tenim tenen més de 20 anys) i també un conveni propi del sector de les empreses d’inserció, la defensa i promoció dels mercats reservats i de les clàusules socials en la contractació pública... i moltes altres necessitats més, com ara: la sostenibilitat econòmica, l’accés al mercat laboral ordinari, la formació i capacitació empoderadora, així com el reconeixement públic de la seva contribució a l’economia del país.”

Francesc Roig, president de Càritas Catalunya; ha destacat especialment la importància que l’avantprojecte de Llei d’economia social i solidària de Catalunya sigui tramitada, consensuada i aprovada al Parlament de Catalunya per totes les forces polítiques i els seus representants que conformaran el nou Parlament. Per a Roig, “és vital per al futur de les empreses d’inserció sociolaboral, però també per a la lluita contra la precarització laboral i el treball indecent.”