Càritas Catalunya atén 249.182 persones durant el 2022

En concret, l’entitat ha acompanyat 103.946 llars, el que representa un augment del 5% respecte del 2021.

Content
Esquerra

Càritas Catalunya ha presentat la Memòria 2022 que actualitza les principals dades d’atenció, acompanyament i suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Segons l’entitat, el 58% de les persones que atén són dones i 1 de cada 3 persones (34%) és infant o jove. El document apunta que gairebé la meitat de les famílies ateses per les 10 Càritas diocesanes no disposa d’un habitatge que es pugui considerar digne i 1 de cada 3/4 persones comparteixen pis amb altres famílies.

Pel que fa al seu origen, el 28% de les persones ateses són de nacionalitat espanyola; un 36% procedeixen de l’Amèrica del Sud i Central, sobretot de Colòmbia, i un 27% de l’Àfrica. A més, el 34% estan en situació administrativa irregular.

Sobre la situació econòmica, pràcticament la meitat de les persones que acompanya estan a l’atur, cosa que reflecteix l’estreta relació entre la desocupació i l’exclusió social. Pel que fa a la inflació, també es pot comprovar l’impacte destacat que ha tingut en les llars que dona suport. Més de la meitat (55%) no poden tenir una alimentació adequada i el 80% reconeixen que han hagut de deixar de comprar aliments frescos. D’altra banda, un 18% assegura que està en situació d’amenaça d’expulsió de l’habitatge; el 39% afirma que no pot pagar les despeses escolars; el 55% no disposa de connexió a internet més enllà del mòbil i el 85% han hagut de reduir les activitats d’oci.