Càritas Catalunya augmenta l’atenció social un 26% durant el 2020

El 93% de les famílies acompanyades per l’entitat no tenen accés a la renda garantida de ciutadania. 

Content
Esquerra

Durant el 2020, les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya van veure com es duplicava el nombre de persones ateses als seus serveis d’emergència i com es triplicaven les ajudes econòmiques per a aliments. L’atenció social va créixer un 26% el 2020 en comparació amb l’any anterior. En concret, 141.194 llars on viuen 272.792 persones van ser acompanyades per l’entitat, segons les dades recollides durant la presentació de la seva memòria. 

Càritas Catalunya avisa que les mesures de protecció van ser i encara són insuficients. El 93% de les famílies acompanyades no cobra la renda garantida de ciutadania i un 64% de les famílies ateses no té informació sobre l'ingrés mínim vital i només un 19% considera que té prou informació per poder iniciar la seva tramitació oficial.

El president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, ha posat de manifest que el panorama que ha deixat la Covid-19 és molt preocupant perquè gairebé dues de cada tres famílies van sobreviure amb una feina informal, un 44% de les persones ateses per les Càritas catalanes no tenen un habitatge digne i el 20% de les persones vivien en llars que no comptaven amb cap ingrés econòmic. Una estadística que gairebé ha duplicat la realitat de les famílies que patien aquesta greu situació abans d’esclatar la pandèmia, a mitjans de març de 2020. Això s’ha traduït en què més de la meitat de les llars acompanyades per Càritas s’hagin trobat immerses en situació de pobresa severa (55%).

El confinament ha posat també en evidència la desigualtat tecnològica i l’impacte sobre la salut psicoemocional de moltes persones, i ha debilitat les capacitats d'ajuda material (recerca de feina, préstec de diners...) i això ha dificultat la represa normalitzada de les relacions socials, amb el consegüent risc d'aïllament acumulat.

Dreta