"Celebrem l’augment en polítiques socials als pressupostos, però reclamem que la inversió social no es limiti només a la urgència"

La Taula demana que la inversió social es focalitzi en polítiques públiques que resolguin els problemes estructurals que causen la pobresa, l’exclusió i les desigualtats.

Content
Esquerra

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha fet una primera valoració dels nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022.  Celebra que els nous comptes del Govern comptin amb un augment de les partides pressupostàries destinades a polítiques socials que enforteixin el sistema de drets i protecció social (promoció social, protecció social, habitatge i ocupació), un increment imprescindible i reivindicat per les entitats socials per poder fer front a les greus conseqüències de la crisi social derivada de la pandèmia, per això, ho qualifica de bona notícia. 

Tot i això, i a l’espera d’analitzar els detalls i com es concreten les prioritats del Govern, la Taula espera que aquest increment de la inversió social no sigui només per a projectes i accions enfocades a la urgència, al moment, i reclama que els recursos sobretot es destinin a polítiques socials, a mitjà i llarg termini, profundes i transformadores que vagin a resoldre els problemes estructurals que s’arrosseguen des de fa anys i que són les causes de la pobresa, l’exclusió i les desigualtats: mercat de treball de mala qualitat, no accés a un habitatge digne i assequible i no garantia d’uns ingressos mínims per viure amb dignitat. “Si la inversió no es destina a aquest tipus de polítiques socials més preventives, no s’aconseguirà revertir la bossa de pobresa crònica del 20% que s’arrossega des de l’anterior crisi i les desigualtats continuaran creixent perquè ja s’ha vist clarament que les polítiques públiques dels darrers anys no han funcionat”. La Taula també vol analitzar si els comptes recullen qüestions clau com l’actualització de l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), que no es revisa des del 2010 i que, per tant, no recull l’augment del cost de la vida experimentat en l’última dècada; i quina és la inversió en polítiques i plans de salut mental i de reducció de la bretxa digital, un altre factor que eixampla les desigualtats i que ha crescut amb la pandèmia.

Tenint en compte que es tracten d’uns pressupostos més socials, i davant la gravetat de la situació, la Taula del Tercer Sector apel·la al Govern i als diferents partits polítics a arribar a un acord per aprovar aquests comptes, com més aviat millor, i evitar anar a uns pressupostos prorrogats.

D’altra banda, la Taula reivindica el paper essencial de les entitats socials per donar resposta a les necessitats agreujades per la pandèmia i demana al Govern que tingui en compte el tercer sector com a aliat imprescindible a l’hora de desplegar aquestes polítiques públiques, tant en la planificació com el desenvolupament. 
 

Dreta