COCARMI demana a Treball que faci complir la llei de contractació de treballadors amb discapacitat

La pandèmia ha castigat especialment el sector. El 2020, el nombre de persones amb discapacitat a l'atur a Catalunya ha crescut gairebé un 13%. 

Content
Esquerra

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de defensa dels drets del col·lectiu a Catalunya, ha demanat al conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, mesures per afavorir la contractació de treballadors amb discapacitat sigui amb campanyes de sensibilització o aplicant sancions per l’incompliment de la llei que obliga que un 2 per cent de les plantilles estigui formada per treballadors i treballadores amb discapacitat en empreses de més de 50 treballadors. Segons l'informe Població amb discapacitat i mercat de treball (Observatori del Treball Model Productiu, 2020), dues de cada tres persones amb discapacitat són inactives, el que suposa una baixa participació laboral del nostre col·lectiu. 

COCARMI trasllada aquestes demandes al conseller Torrent en uns moment en què s’han destruït molts llocs de treball dins el col·lectiu a causa de la Covid-19. El 2020, el nombre de persones amb discapacitat registrades a l'atur a Catalunya era un 12,8% superior en comparació amb el 2019 i el 40% declaren que porten més de dos anys com a demandants d'ocupació. L'impacte de la pandèmia ha afectat fortament a la contractació al mercat ordinari, que s'ha reduït un 42% mentre que als Centres Especials de Treball (CETs) ha estat del 28%. Set de cada deu contractes formalitzats l'any 2020 se signaven en CETs i només tres al mercat ordinari. 

Les persones amb discapacitat necessiten mesures específiques de promoció i suport a l’ocupació, un esforç extra però fonamental perquè la feina és el principal factor d’inclusió de les persones a la societat i el primer pas per assolir autonomia personal i econòmica”, recorda el president del COCARMI, Antoni Guillén.

A més de fer complir la llei, COCARMI insta el departament de Treball a reprendre els treballs del Pacte Nacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat per construir un model d'inclusió laboral basat en els mandats i valors de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat en totes les seves vessants (empresa ordinària, mercat protegit, treball amb suport, accés a la funció pública, emprenedoria, etc.). També demana actualitzar l'acord de col·laboració signat el 2019 per avançar en la inclusió laboral; millorar el model d’intermediació laboral avançant cap a la concertació dels serveis ocupacionals per fer-los més estables i sostenibles en el temps per a les entitats que els gestionen; redefinir el model català de treball protegit amb l'acord i el consens del sector; potenciar la contractació reservada, especialment en els municipis, com a instrument per crear ocupació i la importància de la formació i qualificació professional per accedir a llocs de treball dignes.

Dreta