Com construïm una Catalunya més social? Propostes electorals de la Taula

Prop de 40 propostes que recullen les prioritats de les entitats socials catalanes per erradicar la pobresa, l'exclusió i les desigualtats i garantir la igualtat d'oportunitats.

Content
Esquerra

Amb motiu de les eleccions del 12-M al Parlament de Catalunya, la Taula ha elaborat el document Com construïm una Catalunya més social?’ amb gairebé 40 propostes electorals de les entitats socials en diversos àmbits al voltant de 3 eixos i demandes: apostar per les polítiques socials, blindar els drets socials i reforçar el tercer sector social

Entre les propostes, destaquen: crear un model d’actualització de l’IRSC (l’índex de referència per a les prestacions socials) consensuat amb el tercer sector; fer efectiu el traspàs de l’Ingrés Mínim Vital a Catalunya i la gestió integrada amb la Renda Garantida de Ciutadania; aprovar i desplegar l’Estratègia de lluita contra la pobresa infantil i el Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat; fer efectiu el conveni que regula la pobresa energètica, estendre’l a la resta d’empreses comercialitzadores, crear el Fons d’Atenció Solidària i condonar el deute de les llars dels anys 2022 i 2023; desplegar el Marc d’Acció per a l’abordatge del sensellarisme i aprovar definitivament el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge.

També es plantegen prioritats com reprendre de forma urgent la tramitació parlamentària de la proposició de llei per modificar la renda garantida de ciutadania, la de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme i la de la gent gran i que el futur Govern reprengui el projecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària i la reforma de la Cartera de Serveis Socials 2025-2029, entre altres.

Pel que fa al tercer sector, les entitats reclamen reprendre la tramitació i aprovar els diferents marcs legals de reconeixement a la feina i contribució del sector com la Llei del Tercer Sector Social, la Llei de l’Economia Social i Solidària i la llei dels instruments de provisió del sistema públic de Serveis Socials, a banda de continuar desplegant el 4t Pla de Suport al Tercer Sector i consolidar el procés de millora de la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Drets Socials per a l'exercici 2025 (CONVO 25).

Al document, la Taula recorda que la falta d’estabilitat política i la impossibilitat d’avançar en polítiques socials transformadores, sòlides, consensuades, amb suficient dotació pressupostària i que situïn les persones i els seus drets al centre, és la gran llosa i reclama responsabilitat política per consolidar un estat del benestar i una garantia dels drets socials a Catalunya.

Dreta
Banner

Destacats