Consulta la Guia de Fons Europeus del Tercer Sector

El document recull les principals convocatòries de subvencions i ajuts als quals poden accedir les entitats socials en l’àmbit europeu.

Content
Esquerra

La Taula ha impulsat la Guia de Fons Europeus del Tercer Sector, elaborada per B·Link, que reuneix informació, consells i suggeriments que faciliten la participació de les entitats socials en un projecte europeu i que detalla tots els programes rellevants per al tercer sector. Aquest document és provisional perquè es tracta d’"una eina dinàmica que s’anirà construint i actualitzant segons es vagin publicant les convocatòries i surti la informació", com ha matisat Jordi Escribà, soci cofundador a B·Link. De fet, l’objectiu és que el document sempre estigui al dia, sigui perdurable i que els principals continguts s’exportin a un espai web dinàmic que estarà disponible en les pròximes setmanes. 

"La guia s’emmarca dins l’objectiu prioritari d’enfortir el tercer sector social sobretot en aquest context en el qual les entitats socials estem fent grans esforços per donar resposta a les necessitats sorgides, que no són poques" ha assegurat Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector. "No només vol ajudar a conèixer quins són aquests fons europeus sinó que també prepara les entitats perquè puguin accedir-hi" ha afegit Escribà. 

El document s’estructura en els següents apartats principals i un dels aspectes més útils és que es pot fer una cerca segons àmbit d’intervenció i col·lectiu.

1. Visió general dels fons europeus

2. Com elaborar una estratègia de participació en Programes Europeus

3. Programes de la Unió Europea per al Tercer Sector, segons àmbits i col·lectius.

4. Recursos útils

"Les entitats socials hem de prémer l’accelerador per aconseguir una major presència a Europa en aquest nou període financer 2021-2027 i hem de perdre la por a participar en projectes europeus" ha afirmat Jesús Delgado, responsable d’internacionalització de la Taula, a la cloenda. La Taula compta amb la Comissió d’Internacional en la qual participen 15 federacions que s’han marcat com a prioritat, entre altres objectius, generar recursos que siguin pràctics, accessibles, actualitzats i permanents per a les entitats socials.