Demanda al Govern perquè actualitzi urgentment el barem d'accés a les prestacions socials

La Taula proposa un increment de l’IRSC del 15,9%. Les entitats socials volen que aquesta actualització s’abordi en el debat de política general del Parlament i que el Govern ho concreti en els pròxims pressupostos de la Generalitat.
 

Content
Esquerra

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya reclama al Govern que actualitzi amb urgència el barem que dona accés a les prestacions socials enmig dun context socioeconòmic que està empobrint encara més les llars

L’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) està congelat des del 2010, a diferència del mateix barem estatal (IPREM). El llindar marca si una persona pot tenir accés, o no, a prestacions socials com la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i ajuts per a la cobertura de necessitats bàsiques, l’habitatge, l’alimentació i la pobresa energètica, però també, fixa la quantitat a percebre, com per exemple en la RGC. Les entitats socials fa anys que reclamen al Govern que el revisi per ampliar la cobertura de les prestacions socials i perquè aquest llindar no reflecteix l’encariment del cost de la vida experimentat no només en aquesta dècada sinó també, i especialment, en els últims mesos arran de la inflació històrica i el preu desbocat de l’energia i la cistella de la compra. 

“En aquest escenari de crisi social sense precedents, d’una pobresa i exclusió que es manté en màxims històrics i amb l’amenaça d’una possible recessió que arrossegui encara més persones a la precarietat, es fa més necessari que mai que el Govern actualitzi aquest barem de manera urgent. Mentre que l’IPREM i el salari mínim interprofessional s’han acostat a la realitat socioeconòmica, l’IRSC no ho ha fet. Això agreuja encara més la bretxa entre les persones treballadores i les que tenen dificultats per accedir al mercat laboral i que es troben en una situació de molta vulnerabilitat” defensa la Taula. 

La Taula trasllada al Govern la proposta d’incrementar lIRSC en un 15,9%, dels 569€ als 659€ en 14 pagues. Aquesta pujada correspon a l’encariment del cost de la vida experimentat des de l’agost del 2017 fins a l’agost del 2022. Es pren com a referència el 2017 perquè és l’any d’aprovació de la Renda Garantida de Ciutadania, que assumeix el 100% de l’IRSC com a índex de suficiència, i a l’IPC perquè és l’indicador que ofereix una perspectiva territorial. Les entitats socials també demanen que, en cap cas, l’augment sigui menor que lactualització de lIPREM, que ha estat del 8,7% durant el mateix període (2010-2022)

Per a la Taula del Tercer Sector Social tan important és revisar el barem com marcar un criteri que estableixi com s’ha d’anar actualitzant. Les entitats socials creuen que és indispensable acordar el model d’actualització de l’IRSC i fixar-ne els criteris per evitar una nova situació de congelació, com la viscuda en aquests 12 anys. 

Per a la Taula, l’actualització de l’IRSC és una prioritat social inajornable. Per això, demana que aquest sigui el principal tema social a abordar durant el debat de política general del Parlament, previst per al 27 i 30 de setembre, i reclama al Govern que el concreti en els pròxims pressupostos de la Generalitat. “No es poden aprovar uns nous pressupostos sense donar resposta a aquesta urgència social. No es pot perdre una altra oportunitat de garantir l’accés als drets socials de les persones que tenen més dificultats” insisteixen les entitats socials.