ECAS demana que els pressupostos es portin a la pràctica posant el focus en la prevenció i la garantia dels drets

El 9,9% que suposen les partides socials sobre el total del pressupost manté la infradotació crònica d'un pilar bàsic de l'Estat de Benestar que continua menystingut respecte a salut (26,6%) i educació (18,4%).

Content
Esquerra

La federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) demana que l'increment de les partides destinades a drets socials dels Pressupostos del Govern de la Generalitat del 2022 vagi acompanyat d'un nou enfocament basat en la prevenció i la garantia dels drets socials. L'augment situa l'àrea de drets socials en un 9,9% del total dels pressupostos que manté el desequilibri entre els tres pilars bàsics de l’Estat de Benestar, que en tots tres casos (també Salut, que representa un 26,6% del total, i Educació amb un 18,4%) cal reforçar per fer efectius els drets amb serveis públics de qualitat i garantint-ne l'accés a tota la població.

ECAS reclama universalitat en l’enfocament dels serveis socials i d'atenció a les persones per superar el paradigma assistencialista i reactiu que estigmatitza i no transforma de manera estructural els contextos que generen pobresa i desigualtats. En aquest sentit, a banda d'una major inversió social --tal com reclama el darrer informe d'indicadors socials INSOCAT-- cal superar el model de protecció i promoció social actual, fragmentat, discrecional i pal·liatiu, i apostar per un sistema construït sobre la lògica dels drets i la justícia social que asseguri la igualtat d'oportunitats.
 
En el cas de les polítiques de garantia de rendes, el baixíssim grau de cobertura assolit per la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), al voltant del 10% de la població en situació de pobresa, fa inacceptable qualsevol reducció del pressupost que s'hi destina i els 400 milions d'euros previstos estan per sota de l’import executat el 2020 (427 milions d’euros, 39 més dels pressupostats) i dels 430 milions d’euros previstos el 2021. Sabent que cal ampliar l’abast de la prestació, en cas que s'alliberin recursos per la injecció de l’Ingrés Mínim Vital (amb un grau de cobertura a Catalunya fins i tot més baix, del 5%, i no harmonitzat encara amb la RGC), aquests s’han de destinar a millorar la RGC, facilitar-ne l'accés i ampliar la cobertura en coherència amb el rumb que marca el pilot de Renda Bàsica Universal.

Llegeix el comunicat sencer