ECAS reclama agilitat en les actuacions del nou Govern

La federació ha tancat una ronda de diàleg amb els grups parlamentaris.

Content
Esquerra

ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) reclama “agilitat” en les actuacions del nou Govern, però també “concreció” en els increments de la inversió social. Per a l’entitat, cal assegurar que els 700 milions d’euros del pla de rescat social “no queden tan sols en una declaració d’intencions i es concreten en polítiques i actuacions també estructurals”.

La federació ha tancat una ronda de diàleg amb els grups parlamentaris i iniciarà en els propers dies els contactes amb el nou Executiu per reprendre amb urgència les línies de treball conjuntes. En les trobades s'han abordat quatre grans fronts prioritaris per combatre les creixents desigualtats:

- Garantia de rendes: ampliar l'abast de la Renda Garantida de Ciutadania i harmonitzar-la amb l'Ingrés Mínim Vital, flexibilitzant en tot cas els requisits d'accés a la prestació i reduint significativament els temps de resposta i resolució de les sol·licituds. En paral·lel, el programa pilot d'una renda bàsica universal haurà de permetre aprofundir en el debat i el disseny d'aquest nou model.  

- Dret al padró de totes les persones que resideixen a Catalunya, al marge de la seva situació administrativa i habitacional. Així ho recull l'acord de Govern, amb menció específica de l’empadronament sense domicili fix, el de les persones rellogades i el de les treballadores de les cures en règim intern.

- Accés a l'habitatge: l'increment anunciat del pressupost fins als 1.000 milions d'euros per assolir la mitjana europea i el compromís de desplegar l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya són dos bons punts de partida, si bé caldrà posar el focus en mesures orientades a resoldre les causes estructurals de l'exclusió residencial i garantir el dret a l'habitatge. 

- Treball digne: a més d'incrementar el Salari Mínim Interprofessional (1.200€/mes mínim) i de planificar de manera concertada de les polítiques actives d'ocupació comptant amb les entitats socials per assegurar la inserció sociolaboral de les persones en situació o risc d’exclusió, caldrà contribuir des de Catalunya a la reforma laboral d'àmbit estatal per revertir la precarització i la devaluació salarial que han empobrit les classes treballadores en els darrers deu anys.

En els propers dies ECAS iniciarà la interlocució amb el nou equip de Govern per començar a treballar en aquestes i altres qüestions, que inclouen la concreció i dotació pressupostària del Pacte Nacional per la Interculturalitat, el reglament de la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, l'elaboració del Pla Integral de Suport a les Famílies 2022-2025, les millores en la contractació pública de serveis en l'àmbit de justícia i el procés d'acreditació i concertació de serveis d'atenció a les persones amb VIH-sida i exclusió social.

Dreta