ECOM coordina el nou servei d'atenció a víctimes de trànsit greus

La federació assumeix la coordinació territorial d'aquest servei d'inclusió de les víctimes de trànsit ferides greus en el seu entorn social del Servei Català del Trànsit.

Content
Esquerra

ECOM, la federació de les entitats de la discapacitat física i/o orgànica, realitza la coordinació territorial del servei d'inclusió de les víctimes de trànsit ferides greus en el seu entorn social (INVICTES) del Servei Català del Trànsit. L'objectiu és oferir suport i orientació  a persones, que tindran seqüeles per a tota la vida, per afavorir la seva autonomia personal i la vida independent. INVICTES s'ofereix a tot el territori de Catalunya i la seva distribució geogràfica està pensada per evitar llargs desplaçaments de les persones en situació de discapacitat i treballar el seu arrelament en la comunitat.   

Des d’ECOM es realitza la coordinació territorial d’aquest servei, acompanyant les entitats executores a desplegar-lo en el marc de la filosofia de vida independent i model d’atenció centrada en la persona, garantint la igualtat d’accés en les accions del propi servei a tot el territori, així com fomentant els espais de treball en xarxa i coordinació amb tots els agents de la comunitat i entorn social de la víctima greu i la seva família. 

Els àmbits d’actuació del servei són: 

  • L’entorn més personal de la víctima de trànsit: recuperant el seu estat emocional, la seva autonomia i acompanyant, al principi, el seu projecte de vida. 
  • L’entorn familiar: prestant especial atenció a les persones cuidadores, proporcionant coneixement i habilitats per a les activitats i tasques de cura. 
  • L’àmbit social amb el qual es relaciona la persona ferida greu amb seqüeles en accident de trànsit per aconseguir un entorn integrador i inclusiu. 

Les entitats que participen i seran les executores del servei són cinc, quatre de les quals federades a ECOM: TRACE, ADFO, MIFAS, ASPID i la Lliga.