ECOM denuncia que els Next Generation no inclouen l’accessibilitat

La regulació estatal de la gestió d’aquests recursos s’està focalitzant únicament en la millora energètica dels habitatges.

Content
Esquerra

ECOM denuncia que uns ajuts destinats a la rehabilitació no poden obviar l’estat d’envelliment, deteriorament i manca d’accessibilitat en què es troba el parc d’habitatge de l’estat, així com no tenir present l’envelliment de la població i els problemes de mobilitat que, en un futur breu, tindrà bona part de la població. Recorda que només el 0,6% dels 9,8 milions d’habitatges a Espanya acompleixen criteris d’accessibilitat universal.

La federació defensa que els Fons Next Generation haurien de permetre avançar en la millora de l’accessibilitat dels edificis i habitatges perquè es pugui activar la desinstitucionalització de les persones amb discapacitat i promoure la permanència de les persones a les seves llars (amb els suports humans i tècnics necessaris) per garantir el seu dret a una vida independent, com dicta la Convenció de l’ONU. A més, recorda que la transformació del sistema de cures que a partir de la Covid-19 s’està començant a treballar aposta també per la permanència de les persones a les seves llars, cosa que no serà possible si les llars no són accessibles. 

ECOM manifesta també que considera que l’import subvencionable per a cada habitatge és molt baix i que per poder accedir als ajuts cal una inversió prèvia massa elevada per part de les persones o les famílies afectades, cosa que pot comportar que es deixin de realitzar accions de gran transcendència social com les que faciliten l’eliminació de barreres arquitectòniques, com pot ser la instal·lació d’ascensors. Per això demana que a l’hora d’atorgar els ajuts a la rehabilitació es tinguin en compte criteris socials i d’especial vulnerabilitat perquè si no es corre el risc que es perpetuïn les desigualtats ja existents tant a nivell social com territorial.