ECOM presenta el RADAR 2021

És l'informe que recull les vulneracions de drets a persones amb discapacitat física i/o orgànica. El principal agent vulnerador són les administracions públiques.

Content
Esquerra

ECOM alerta que calen mesures urgents per prevenir que no incrementi l’exclusió social de les persones amb discapacitat física i/o orgànica en l’actual escenari socioeconòmic. És la demanda que trasllada després d'haver presentat Radar ECOM 2021, un informe que recull les vulneracions de drets de persones amb discapacitat física i/o orgànica ateses per la federació durant el 2021. El document constata que aquestes vulneracions són una constant en tots els àmbits. Durant l'any passat, ECOM n’ha detectat 318 entre les persones que ha atès, una xifra que gairebé triplica les vulneracions detectades en l’informe de 2020.  

Entre les vulneracions analitzades, ECOM ha detectat el 2021 un increment d’un 5% de casos de persones que es troben en risc d’exclusió residencial en relació a 2020, una situació que ECOM ha alertat a les Administracions, a qui ha demanat que prenguin mesures urgents per poder prevenir i evitar desnonaments i/o per poder oferir alternatives dignes en cas que hagi persones amb discapacitat que es puguin arribar a trobar en aquesta situació. Així mateix ha demanat que s’incrementi els pressupostos per polítiques socials per als propers anys i es millorin les mesures de protecció social. 

ECOM ha recordat que les persones amb discapacitat són un col·lectiu especialment vulnerable pel greuge econòmic que pateixen en haver de fer front a despeses extra derivades de la seva discapacitat, per les dificultats d’inserció laboral i/o la precarietat laboral de les feines que aconsegueixen, i per les barreres en relació a l’accessibilitat que troben constantment en molts àmbits de la seva vida. 

Pel que fa a les conclusions extretes del Radar ECOM 2021, els drets més vulnerats han estat el dret a la protecció social (per les llistes d’espera eternes per accedir a ajuts, retard en resolucions o desinformació i través burocràtiques) i el dret a l’accessibilitat i la mobilitat (per barreres arquitectòniques en l’espai públic i en l’edificació; manca d’accessibilitat del transport…). A més, el principal agent vulnerador ha estat l’Administració Pública (en un 65% dels casos). En primer lloc, l’administració autonòmica i en segon la local. Els espais públics i les instal·lacions públiques han estat els llocs majoritaris on s’han desenvolupat les vulneracions detectades.  

L’informe ha tornat a evidenciar un any més que la infradenúncia de les vulneracions segueix sent un problema per poder conèixer amb més profunditat la problemàtica de la vulneració de drets. Més de la meitat de les persones que havien manifestat haver patit una o més vulneracions no ho va denunciar. Sobre el motiu, la resposta majoritària (en un 45% del casos) ha estat perquè "denunciar no serveix per a res", seguida de "perquè el procés de denúncia és complicat" (un 29%).            
 
Per revertir aquesta situació, ECOM insta a les Administracions Públiques a garantir l’acompliment de les lleis, a dotar-les de pressupost per garantir-ne el seu desplegament i també a que aprovin definitivament lleis que fa molt temps que el col·lectiu de persones amb discapacitat física i/o orgànica està esperant, com el el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, que ha de promoure l’accessibilitat universal, i el decret d’assistència personal, per fer possible una vida independent de les persones amb discapacitat dins la comunitat, un dret que els reconeix la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU.   

Dreta