"El Govern espanyol ha de clarificar i concretar què farà amb la moratòria dels lloguers i les hipoteques"

El 9 d'agost està previst que acabi i encara no se sap si allargarà la moratòria o si aplicarà alguna altra mesura de protecció a les famílies en situació de vulnerabilitat.

Content
Esquerra

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya alerta que, a poc més de 15 dies de la finalització de la moratòria del pagament de les hipoteques i els lloguers, encara no se sap què passarà. La Taula reclama al Govern espanyol que clarifiqui què pensa fer, si allargarà les moratòries o si aplicarà altres mesures que protegeixin les famílies en situació de vulnerabilitat. “Si no és així, es tornarà a fallar a aquestes persones i serà del tot incomprensible” tenint en compte que les últimes dades, just a les portes de l’esclat de la pandèmia, demostren la situació d’”extrema gravetat social” perquè la pobresa i les desigualtats han tornat a créixer. Tant a l’Estat com a Catalunya, la taxa de risc de pobresa o exclusió social ja és del 26% (1 de cada 4 persones), segons INE i IDESCAT, juliol 2021). 

La Taula defensa que els desnonaments i els llançaments s’haurien de suspendre fins que no hi hagi la nova Llei d’Habitatge estatal o fins que no es pugui garantir una alternativa d’habitatge. “No pot haver-hi cap moment d’impàs en el qual la persona quedi desprotegida, en tot moment ha d’haver-hi algun mecanisme de protecció” i, en paral·lel, s’ha de treballar en una proposta ferma, una solució definitiva, a l’emergència habitacional que ha de ser la Llei d’Habitatge, que continua aturada. “Què més ha de passar i quantes famílies més han de perdre casa seva i s’han de quedar al carrer perquè es desencalli”.

Durant la pandèmia, les entitats socials han multiplicat per dos les ajudes a l’habitatge per la impossibilitat de les famílies d’afrontar la despesa d’aquesta necessitat bàsica. Catalunya és el territori que lidera la xifra de desnonaments a tot l’Estat. L’any passat més de 5.700 famílies van perdre casa seva, la majoria per no poder pagar el lloguer, i en el primer trimestre d’aquest any 2021, s’han fet més de 2.400 llançaments (un 10% més que el mateix període de 2020) i continua sent la comunitat amb més famílies que s’han quedat al carrer (informe del Consell General del Poder Judicial). 

Dreta