"El rol de la dona gitana sempre ha estat d’empoderament"

Entrevista a Carme Font Pla, membre de la junta directiva d'AGIPCAT (Agrupació d'Entitats Gitanes dels Països Catalans).

Content
Esquerra

En els darrers anys, la dona gitana ha experimentat un gran avenç en tots els àmbits, sobretot en l’educació i la inserció al mercat laboral. Com constateu aquest avenç des de l’AGIPCAT?

AGIPCAT sempre que parlem ho fem a nivell de Catalunya i, més concretament, on tenim representació. Des de fa anys que s'estan fent avenços. El rol de la dona gitana sempre ha estat d’empoderament i en àmbits on, de vegades, els estereotips de la societat es donen com a certs, però no és el cas. Tenim una alta participació de dones gitanes a la universitat i en els àmbits educatius, les dones joves gitanes acaben els estudis. En l'àmbit laboral, com a qualsevol dona, de vegades patint l’exclusió laboral.

Les dones del poble gitano patiu dos eixos de discriminació: ser dona i pertànyer al poble gitano. Com es percep això en el dia a dia? Com s’expressen i es perceben aquests estereotips en la nostra societat actual? Considereu que estem avançant a l'hora de trencar amb aquest estigma històric?

És complicat. Les dones gitanes tenim una motxilla molt carregada d'estereotips i normalment per part de persones que desconeixen com és la comunitat gitana. Nosaltres ens sentim orgulloses del que som: dones gitanes empoderades. Si volem avançar com a societat hem
de deixar de banda els prejudicis i no hem de donar veu, ni als racistes ni als xenofòbics. Malauradament, cada cop tenen més presència en
diferents àmbits de la societat. Tenim molt a millorar, però tots, no només les dones sinó que la majoria del nostre país hem de fer-ho.

Cada vegada les dones gitanes teniu més visibilitat. Consideres que la vostra veu comença a tenir un espai propi? Com s’està treballant des d’AGIPCAT l’empoderament de la dona gitana?

De fet, a AGIPCAT tenim la mateixa participació dins de la junta directiva, càrrecs compartits i mateixos poders de decisió. Els nostres projectes sempre defensen l’empoderament femení com eina clau, la sensibilització que tenim ens els projectes com l'alta participació
femenina fan que la dona sigui el centre de la visibilització de les nostres accions. Aquest any tenim nous projectes per a la dona gitana: defensa dels feminismes, internet és nostre, música i gènere i l’anomenat antigitanisme des de la perspectiva del gènere. Aquest any gaudim i reivindiquem el paper de la dona gitana

Actualment, el feminisme i la lluita per la igualtat és al centre de l’agenda pública i política. Com es viu aquesta realitat des de la perspectiva de les dones gitanes? Creus que el moviment feminista actual està incorporant prou la mirada de la diversitat?

AGIPCAT tenim una direcció en vers al feminisme. Empoderament com eina de canvi, que ningú ens digui com hem de viure el nostre feminisme, respectant per ser respectades des d’aquesta visió, la del respecte. És un marc d’on volem construir un futur més digne per a les noves generacions.

El feminisme gitano s’aglutina amb les entitats gitanes. Per exemple, a AGIPCAT treballem, des de l’any 2018, la incorporació de sis dones a la junta directiva. Va ser un punt de partida perquè les dones gitanes i no gitanes se sentin còmodes a la nostra entitat. Durant l’any, es programen moltes activitats per fer visible el moviment feminista AGIPCAT. Hem de fer un pas més, però sense que ningú ens digui quan i com fer-ho. Els tempos els marquem nosaltres, les dones gitanes d’AGIPCAT.