Els partits polítics no poden endarrerir més la implementació de la prova pilot de la renda bàsica universal

Defensa que la informació de la prova pilot és necessària per avançar cap a un sistema que realment garanteixi uns ingressos mínims a persones que es troben en una situació d’emergència social. 

Content
Esquerra

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya es mostra molt preocupada per les traves que s’estan posant en el desenvolupament de la prova pilot de la Renda Bàsica Universal. És per això que demana als partits polítics que no endarrereixin més la implementació d’aquesta prova pilot que, per a les entitats socials, és indispensable per aconseguir dades i evidències. 

La Taula defensa que aquesta informació és cabdal per avançar cap a un sistema que sigui realment efectiu a l’hora de garantir uns ingressos mínims a persones que es troben en una situació d’emergència social i que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques, des d'un enfocament més empoderador i basat en la lògica de drets. "És clar que necessitem aquestes evidències perquè en els últims anys no s’ha pogut revertir una pobresa que és crònica i que afecta un 26% de la població catalana. Si volem fer un gir radical a aquesta exclusió i desigualtat, hem de poder explorar totes les vies possibles i la prova pilot de la renda bàsica universal és una d’aquestes". 

Per millorar el model de garantia d’uns ingressos mínims que hi ha a Catalunya, la Taula encara no té un posicionament sobre si la millor manera és implementar una renda bàsica universal o aplicar millores en l’actual renda garantida de ciutadania, la principal prestació catalana que assegura uns ingressos mínims a les llars en situació de pobresa. Actualment, 170.000 persones es beneficien de la renda garantida de ciutadania després 6 anys de funcionament. Es calcula que, a Catalunya, hi ha gairebé dos milions de persones en aquesta situació de pobresa i gairebé 700.000 en pobresa severa. 

A més, la Taula del Tercer Sector Social no entén per què es qüestiona la prova pilot de la Renda Bàsica Universal. "Ningú posa en dubte que es portin a terme proves pilot per millorar l’atenció de les persones en l’àmbit de la salut i l’educació amb l’objectiu d’obtenir-ne evidències, però, sí que es qüestiona que es facin en l’àmbit social i en especial en la pobresa". Per a la Taula, apostar des de les administracions públiques per aquest tipus de proves és una inversió de futur.

Dreta
Banner

Destacats