Ens calen líders per a una Europa Social

Tenim noves i importants raons per participar en les properes eleccions europees del 25 de maig. Amb la crisi hem après aquests darrers anys que la UE té una incidència directa en la nostra vida molt més enllà del que imaginàvem, també en els drets socials. Per això les entitats socials no podem quedar-ne al marge.

Content
Esquerra

El nombre de persones pobres a la Unió Europea ha crescut en 10 milions els darrers 5 anys, fins arribar a 124 milions (un europeu de cada quatre). Les desigualtats en la distribució dels ingressos també s’han eixamplat: el 20% de població més rica ingressa 5,1 vegades més que el 20% de població més pobra. I la desocupació ha passat d’una taxa del 7,1% el 2008 al 10,9% el 2013, que significa que 26 milions d’europeus no tenen feina. Aquestes són les dades  de l’”Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel.ligent, sostenible i integrador” publicat per la Comissió Europea el passat 5 de març 2014.

Observant l’objectiu d’Europa 2020 de reducció del nombre de persones en situació de pobresa en 20 milions, la mateixa Comissió considera que “la UE s’està allunyant d’aquest objectiu (...) i no hi ha cap signe de progrés ràpid per posar remei a aquesta situació”. De fet, mentre que l’objectiu de reduir la pobresa i les desigualtats es considera “políticament vinculant”, Europa no ha establert fins avui polítiques clares ni recomanacions explícites en aquesta matèria.

Per això la situació social de la Unió Europea hauria de ser la màxima prioritat per als candidats de les Eleccions al Parlament Europeu del proper 25 de maig de 2014. Necessitem un Parlament Europeu que estigui al costat de la ciutadania i defensi els seus interessos. Un Parlament que redueixi l’enorme distància actual entre els qui ostenten el poder polític i econòmic a la Unió Europea i els seus ciutadans. Perquè l’increment de les desigualtats i l’absència de participació de la societat civil en els processos de presa de decisions amenacen la construcció europea i els valors d’equitat, fraternitat i llibertat.

Dreta
Temàtica