Es presenta el llibre el I Congrés de pobresa energètica

El llibre inclou articles dels principals referents en pobresa energètica de Catalunya

Content
Esquerra

Aquest dimarts s’ha presentat el llibre del 1r Congrés de pobresa energètica que es va celebrar els passat 3 i 4 de novembre a Sabadell. El llibre porta per títol XXXXX. El Congrés va ser organitzat pels ajuntaments de Sabadell, Barcelona i Badalona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’associació Ecoserveis i la Taula del Tercer Sector Social.

El llibre compila els textos d’alguns dels principals referents en pobresa energètica que van participar en el Congrés. Els autors reprenen els elements claus analitzats al llarg de l’esdeveniment: des de la consideració de l’energia com a dret i la reflexió al voltant del model energètic vigent, fins a l’anàlisi en detall de mesures de protecció a persones vulnerables com el bo social, sense deixar de banda aspectes essencials com l’impacte de la pobresa energètica sobre la salut, el paper dels mitjans de comunicació i del Tercer Sector, la vinculació entre els habitatges i les seves característiques estructurals amb la pobresa energètica, o la necessitat de dur a terme una planificació urbanística que consideri aquesta problemàtica per tal de contribuir a la seva prevenció.

Els articles que s’inclouen en el llibre es complementen amb la descripció de casos d’èxit en la lluita contra la pobresa energètica, impulsats i desenvolupats per les entitats socials, societat civil, i per governs municipals i supramunicipals. L’objectiu és donar forma a un retrat crític i pràctic de la pobresa energètica, una mirada global construïda des de perspectives tan múltiples com ho són les seves causes, i que posi de manifest el caràcter essencial i l’alta efectivitat d’iniciatives per combatre-la.

Durant la presentació del llibre els ajuntaments i les entitats socials han escenificat un nou front comú per a la lluita contra la pobresa energètica i  han constatat la necessitat de reforçar “urgentment” les actuacions que ataquin les causes de la pobresa energètica: la mala qualitat dels habitatges, l’atur i els baixos ingressos de les unitats de convivència, la disminució de les prestacions socials, el desconeixement de la població a l’hora de gestionar els seus subministraments i l’elevat preu de l’energia. Alhora, constaten que estem davant d’una situació d’urgència social generalitzada a tot el país, que ha de trobar una resposta sòlida i adequada.

Segons les últimes dades de l’Enquesta de Condicions de Vida (IDESCAT) publicades a finals de maig l’índex de llars que viuen en situació de pobresa energètica a Catalunya, ja que no poden mantenir el seu domicili a una temperatura adequada, es manté igual que l’any anterior arribant a un 8,7% de les llars catalanes.

Les institucions signants del llibre presentat avui ja treballen en la celebració del 2n Congrés de Pobresa energètica que es preveu que se celebri la tardor de 2018.