“És una transformació complexa, però estem treballant en els serveis socials del segle XXI”

Xavier Trabado, tresorer de la junta directiva de la Taula del Tercer Sector i referent del programa COPÈRNIC.

Content
Esquerra

1. Des de principis de 2020, la Taula està treballant en el programa COPÈRNIC. En què consisteix?

COPÈRNIC és un programa que pretén accelerar els processos d’innovació social en l’àmbit de l’atenció a les persones. Administracions i entitats socials som conscients des de fa molts anys que cal una transformació dels serveis, que estiguin més centrats en les necessitats de les persones i que s’abordin aquestes problemàtiques tenint en compte les capacitats de la comunitat on viu la persona i d’alguna manera el que pretén COPÈRNIC és dotar-nos d’un mecanisme, d’una manera de fer, que acceleri i faci més eficients aquests processos d’innovació que s’estan donant a un ritme que creiem que poden augmentar de manera significativa. 

2. Així doncs, el que es planteja des de la Taula és un nou concepte sobre com han de ser els serveis socials del segle XXI. Quins elements haurien de definir el nou model?

Efectivament, estem treballant en com han de ser els serveis socials del segle XXI. El que busquem és que el conjunt de serveis que tenim al país, de la forma com estem atenent-les, ajudant-les i empoderant-les, pugui millorar amb aquesta visió d’uns serveis més orientats a les necessitats de les persones i de caràcter més comunitari. Evidentment, també volem que es faci amb rigor, avaluant totes aquestes millores que puguem introduir i, si l’avaluació d’aquestes millores ens donen uns resultats favorables i adequats, aleshores el que pretenem és que això es tradueixi en un canvi en com tenim estructurats els serveis actualment, sigui la mateixa Cartera de Serveis Socials o altres mecanismes que estan regulant la provisió d’aquests serveis i suports. 

3. Què proporciona el programa COPÈRNIC als projectes que siguin seleccionats per a la prova pilot?

El que oferirem als projectes seleccionats és un acompanyament en tres grans àmbits: el reforç que sigui necessari des de la Taula perquè les entitats seleccionades aconsegueixin el finançament indispensable per portar endavant les diferents iniciatives, també en l’avaluació per generar un coneixement sòlid al voltant d’aquestes experiències i un acompanyament per a la definició i concreció en l’execució de les proves pilot.

4. COPÈRNIC és un programa ambiciós i complex, com s’està treballant amb les administracions? I amb les entitats?

És ambiciós des del punt de vista que tenim molta feina a fer i que és una oportunitat gran, de millora significativa, per a aquests serveis. Sabem que és una transformació complexa, per això ho plantegem des d’una visió realista i apostem per fer-ho progressivament, seleccionant primer uns determinats projectes pilot que es puguin executar i, a poc a poc, anar agafant l’embranzida necessària per abordar-ho de manera més sistemàtica en el conjunt dels serveis. Estem mantenint moltes reunions i generant consens amb el conjunt del sector a través dels diferents grups de treball de la Taula i sobretot del grup del model d’atenció a la persona i també amb les federacions i les entitats especialment interessades. Pel que fa a les administracions, estem tenint contactes i reunions per aconseguir que s’hi sumin, tant amb la Generalitat de Catalunya, amb els responsables del Departament de Drets Socials, com amb l’Ajuntament de Barcelona perquè s’afegeixin a la iniciativa.

5. En quin punt està ara el programa?

Com ja el tenim molt consensuat amb el conjunt del sector (programa, model de treball, etc.), ara estem iniciant els contactes amb el Departament de Drets Socials, que entenem que ha de ser un actor fonamental. Ens agradaria que l’Administració es faci seva aquesta iniciativa amb la voluntat d’innovar en l’atenció a les persones i també que poguéssim sumar-hi els recursos europeus perquè defensem que la iniciativa s’ho val i perquè es requerirà d’un esforç i uns recursos que estan alineats amb les prioritats que marca Europa a l’hora d’innovar en les cures i en les capacitats de les Administracions per preparar-se i ser més resilients davant els reptes de futur ha d’enfrontar el conjunt d’Europa. De fet, nosaltres creiem que, com a país, no podem deixar escapar l'oportunitat que ofereixen el fons Next Generation per millorar aquests serveis d'atenció a les persones.