Estrenem l'eina autodiagnòstica d'avaluació

Permet que les entitats socials puguin mesurar l'impacte dels seus programes o projectes.

Content
Esquerra

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i Ivàlua han impulsat la creació d'un web que és una eina autodiagnòstica d'avaluació, pensat perquè les entitats socials puguin mesurar l'impacte de les seves intervencions i ser més eficients. A través dels qüestionaris, el web permet valorar l'estat d'avaluació d'un programa o projecte; confirmar si l'avaluació és viable i orientar sobre quin és el millor tipus d'avaluació: econòmica, necessitats, disseny, implementació, resultats i impacte.

A més, l'eina promou avaluacions útils, ajustades a la realitat dels projectes i de les mateixes organitzacions i orientades a la presa de decisions

El web també compta amb la caixa d'eines, un apartat amb recursos útils per orientar les organitzacions en els processos d'avaluació. S'hi poden trobar documents, vídeos, webs i cursos. 

Dreta