FATEC demana que es protegeixin els drets de les persones grans

Espera que, en la nova legislatura, s’asseguri el dret a viure i envellir amb dignitat, entre altres demandes.

Content
Esquerra

La Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) ha elaborat un document amb propostes dirigides als partits polítics perquè se les facin seves en aquesta nova legislatura i, a la vegada, perquè cerquin solucions a qüestions que afecten directament al col·lectiu. En aquest sentit, reclama que es prenguin mesures que garanteixin els drets de les persones grans i que també assegurin la igualtat de gènere en la vellesa perquè totes la gent gran pugui tenir una vida activa i autònoma. Per això, plantegen 7 mesures clau:

1. Enfortir els drets de les persones grans a través de la lluita contra l'edatisme i la discriminació per edat.

2. Garantir un enfocament de cicle vital a l’àmbit laboral i crear mercats laborals inclusius.

3. Assegurar una pensió adequada i els ingressos de vellesa en els quals no hi hagi cap mena de discriminació per raó de sexe.

4. Protegir el dret a viure i envellir amb dignitat a través d'un sistema de salut centrat en la persona i amb un model d’atenció de llarga durada accessible per a totes les persones.

5. Assegurar una vida sana que promogui el benestar per a totes les edats.

6. Impulsar l'accés universal a béns i serveis en la societat digital actual sense excloure les persones grans.

7. Empoderar a les persones grans perquè puguin participar plenament en la vida social i democràtica. Que es faci possible l’envelliment socialment productiu, com ja va proclamar la mateixa Comissió Europea l’any 2012.
 

Dreta